///

Retningslinier for forfattere

Det er gratis at tilføje artikler til fag-artikler.dk, og tilføjelser til arkivet bliver gennemgået minimum 3 gange om ugen. Det er forfatterens pligt at gennemsøge fag-artikler.dk for at finde ud af om artiklen allerede er blevet tilføjet arkivet.

  • Vi anbefaler på det stærkeste at du ikke tilføjer nogle artikler som ikke er dine egne, med mindre den originale forfatter har givet dig tilladelse til det.
  • Du må kun tilføje din artikel til en kategori. Tilføjelser til mange kategorier vil blive slettet ved gennemgang.
  • Artikler på mindre end 400 ord vil blive fjernet her fra hjemmesiden.
  • Artikler som kun refererer til andre sider hvor den oprindelige artikel ligger vil blive fjernet.
  • Artikler som er kopieret eller konflikter med en anden forfatters ophavsrettigheder vil blive fjernet. Læs nedenfor for mere information ang. vores holding til copyright.
  • Artikler som indeholder eller refererer til pornografisk materiale, ulovlige aktiviteter, eller krænker en anden persons eller virksomheds rettigheder eller trademarks vil blive fjernet.

Note: fag-artikler.dk reserverer retten til at fjerne enhver artikel uden begrundelse og uden at give besked eller begrundelse. Overtræder man gentagne gange disse retningslinier, vil forfatteren blive nægtet adgang til hjemmesiden.

Kriterier for artikler

Artikler skal ud over at overholde indholdsmæssige krav, også opfylde disse krav til længden;

Artikel titlen: 100 tegn
Artiklen: minimum 400 ord
Artikel-tags: minimum 3. Et tag er et emne-ord som beskrive de emner der bliver diskuteret i artiklen.

Formatering af artikler

Det er muligt at formatere selve artiklen til en vis grad. Man har mulighed for at lave punktopstillinger, skrive med fed, samt at lave links i teksten.

Eksempel på link: <a href="http://www.fag-artikler.dk" title="Øg din synglihed - fag-artikler.dk">Artikel site - øg din synlighed</a>

Når du tilføjer artiklen til fag-artikler.dk kan du se alle html-tags som du kan bruge.

Copyright

Fag-artikler.dk's politik forbyder brugen af copyrighted materiale når det bliver brugt på en facon hvor copyright ejerens rettigheder bliver krænket.

Generelt betyder dette at forfattere kun bør tilføje deres eget materiale hvor de har den normale copyright på.

I tilfælde hvor copyright-rettighederne ved en artikel bliver antastet (typisk grundet plagiat eller uautoriseret kopiering) vil artiklen blive fjernet med det samme.

Forfattere som bliver fundet skyldige i at krænke copyright reglerne vil blive udelukket fra fag-artikler.dk og alle deres artikler vil blive fjernet.