////

Få vigtig indsigt i din kundeportefølje

Mange virksomheder omsætter nu om dage deres produkt via internet, telefon eller andet medie hvor de reelt aldrig har en fysisk kundekontakt. Dette er selvfølgelig også både nemmere og billigere for en virksomhed, men samtidig mister kunden også lidt af den kundeloyalitet der ofte følger med en god købsoplevelse. I stedet føles købet ofte lettere identitetsløst for kunden, i og med produktet er købt med blot et par klik på musen, og indtastning af diverse personlige oplysninger. Herved har kunden også nemmere ved at skifte dit produkt ud når der kommer noget nemmere, billigere eller blot anderledes. Dette gerne helt uden at afsøge mulighederne indenfor det produkt man allerede har erhvervet sig.
Dette er selvfølgelig en af forbrugerens mange fordele ved den digitale verden vi lever i i dag. Men faktisk er der en metode til at øge kundeloyaliteten, og samtidig finde eventuelle brister i ens produkt. I hvert fald set fra kundens synspunkt. Svaret hedder kundeanalyser og er en yderst effektiv metode til at øge dit produkt troværdighed overfor kunden, som ofte vil gengælde din interesse i hans oplevelse med en øget loyalitet overfor din virksomhed. Kunden føler at hans oplevelse, hvad end positiv eller negativ, har en betydning for virksomhedens fremtidige måde at håndtere deres produkter på. Dette er på alle måder positivt, og selvom kunden måske er utilfreds øges chancen for loyalitet hvis vedkommende bliver ringet op og kan høre en oprigtig stemme i den anden ende af røret der interesserer sig for hvilken oplevelse han har fået. Omvendt vil en i forvejen positiv kunde få mulighed for at sætte ord på sin tilfredshed med produktet hvilket ofte automatisk får kunden til at reflektere over virksomhedens troværdighed og salgsmetoder. Desuden giver det også virksomheden god mulighed for at opfange eventuelle irritationsmomenter i kundens oplevelse, og hvis muligt rette disse. Man kan også give utilfredse kunder en form for bonus eller lignende hvis de bliver hos virksomheden. Alt sammen er positive udladninger af en relativt simpel tilfredshedsundersøgelse. Hvad der først synes at være en ren udgift viser sig faktisk for mange virksomheder at være en god investering da kundernes øgede loyalitet ofte overgår aflønningen af vedkommende der ringer ud med analysen. Det kan derfor stærkt anbefales enhver virksomhed med en større kundekreds, hvad end det er en privat- eller erhvervskunde, at indhente et tilbud på en kundeanalyse for at se om ens virksomhed kan drage fordel deraf.

Merchandise i form af keyhangers med tryk er en oplagt form for markedsføring, der skaber synlighed i lokalmiljøerne. Keyhangers med logo kan helt sikkert være medvirkende til at brande og profilere din virksomhed.


Baggrund

Freelance artikelskribent der elsker s/ring;dgiver bl.a. folk med s&oslas/er og online markedsføringspro/ Denne artikel er skrevet for

//

Tags: kundeanalyser, tilfredshedsanalyser, markedsanalyser, kundeindsigt, markedsbearbejdning, markedsdata

Referer denne artikel:

APA style: Preben C (28 Mar 2012). Få vigtig indsigt i din kundeportefølje fra Samling af fag-artikler. Fundet 08 Jan 2020, på http://www.fag-artikler.dk/artikel/faa-vigtig-indsigt-i-din-kundeportefoelje-428/

Harvard style: Preben C (2012) Få vigtig indsigt i din kundeportefølje [online] Tilgængelig via: http://www.fag-artikler.dk/artikel/faa-vigtig-indsigt-i-din-kundeportefoelje-428/ Accessed 08 Jan 2020

MLA style: Preben C. "Få vigtig indsigt i din kundeportefølje" Samling af fag-artikler 28 Mar 2012. far-artikler.dk. 08 Jan 2020. < http://www.fag-artikler.dk/artikel/faa-vigtig-indsigt-i-din-kundeportefoelje-428/>