////

Hvad er god og effektiv ledelse?

Synet på en god leder har ændret sig meget gennem årene, og god og effektiv ledelse er i dag en kunst, som det er en stor udfordring at mestre. Efterhånden som arbejdsopgaverne, markederne og personaleforholdene bliver mere komplekse, kræver effektiv ledelse mere og mere indsigt og overblik.

Den gode leder
Hvis du vil være en god leder, kræver det kompetencer i mange retninger – og bud på, hvad der kendetegner en god leder, er der nok af. Ting som visioner, evne til at få tingene til at ske, karisma og talent ift. At udvikle andre mennesker og udnytte deres potentialer, er noget af det, der i dag kendetegner en stærk leder. Og en stærk leder kan præge en virksomhed positivt og egenhændigt være med til at sikre, at virksomheden bevæger sig i den rigtige retning.

Effektive ledelsesredskaber
Da ledelse i dag er så kompleks en størrelse, ønsker mange ledere at blive klogere på sig selv og på, hvordan de bedst muligt leder deres virksomhed eller afdeling i hverdagen. Derfor har de fleste ledere også fokus på deres personlige udvikling og sørger for at holde sig ajour med løbende efteruddannelse og kurser. Med nye indspark kan man som leder sørge for at holde sig skarp og sikre, at man har de rette ledelsesredskaber til sin rådighed. Inspiration kan også findes i bøger, hvor der er mange dybdegående bøger om netop ledelse.

Morgendagens ledelse
Hvordan ser den gode leder ud i fremtiden? Hvilke udfordringer møder morgendagens virksomheder og hvilke krav stiller fremtidens medarbejdere? Det kan være svært at spå om, men der er ingen tvivl om, at god og effektiv ledelse vil blive ved med at være på dagsordenen og at en god leder vil blive ved med at være afgørende for en virksomheds eller afdelings trivsel. Én bevægelse der i hvert fald ses helt tydeligt, er, at der ikke længere kun ses på faglige kompetencer – i dag er den menneskelige og de sociale evner i meget højere grad i spil, og den udvikling spås af de fleste eksperter i ledelse at fortsætte.

Du kan læse mere om emnet hos www.cfl.dk

Baggrund

Efter mange år på arbejdsma/jeg nu tiden til at reflektere over - og nyde livet.

//

Tags: Den gode leder, Ledelse, Effektiv ledelse

Referer denne artikel:

APA style: JanKe (14 Jan 2014). Hvad er god og effektiv ledelse? fra Samling af fag-artikler. Fundet 08 Jan 2020, på http://www.fag-artikler.dk/artikel/hvad-er-god-og-effektiv-ledelse-917/

Harvard style: JanKe (2014) Hvad er god og effektiv ledelse? [online] Tilgængelig via: http://www.fag-artikler.dk/artikel/hvad-er-god-og-effektiv-ledelse-917/ Accessed 08 Jan 2020

MLA style: JanKe. "Hvad er god og effektiv ledelse?" Samling af fag-artikler 14 Jan 2014. far-artikler.dk. 08 Jan 2020. < http://www.fag-artikler.dk/artikel/hvad-er-god-og-effektiv-ledelse-917/>