////

Patientskadeerstatning - Hvad er mulighederne?

Det er menneskeligt at fejle, og selvom at man prøver sit allerbedste, så sker der nogle gange fejl, bevidst som ubevidst. Dilemmaet ligger bare i, at hvis en læge begår en fejl, så kan det være livsforandrende for patienten og nogle gange dødeligt. Hvis dette er sket for dig, og du oplever enten smerter i dagligdagen, eller problemer i forbindelse med arbejdet på baggrund af fejlen, så kan du søge om patientskadeerstatning. Du kan ikke søge om erstatning udelukkende på baggrund af den grundlidelse som du blev behandlet for, men udelukkende hvis der er sket en fejl i løbet af dit behandlingsforløb.

Hvornår kan jeg få patientskadeerstatning?

Der er selvfølgelig en række krav som du skal kunne tjekke af, før du kan tænke på at få patientskadeerstatning. Fejlen som der er lavet i dit behandlingsforløb skal forårsage at du enten har:
- Tab af erhvervsevne eller tabt arbejdsfortjeneste
Og du kan få erstatning for blandt andet:
- Erstatning af helbredsudgifter, Erstatning ved varigt mén eller Erstatning for svie og smerte.

Der er dog også nogle krav til hvordan fejlen opstod, før at du kan få patientskadeerstatning:
- En erfaren specialist på det pågældende område, ville have behandlet anderledes og skaden undgås.
- Skaden skyldes fejl/svigt i teknisk apparatur, redskab etc.
- Skaden kunne være undgået ved en anden og ligeså effektiv behandlingsmetode/teknik.
- Der er tale om en sjælden komplikation.

Når man snakker om tab af erhvervsevne eller tabt arbejdsfortjeneste, så skal skaden der er sket under behandlingsforløbet gøre at får en varig nedsat evne til at skaffe indtægt ved arbejdet. Under bedømmelsen bliver der også vurderet om din fremtidige samt nuværende evne til at skaffe indtægt ved arbejde. Tabt arbejdsfortjeneste, er erstatning der betales indtil dagen hvor du kan genoptage arbejdet i samme omfang som før skaden, eller du får konstateret varig mén.

Hvis du har haft helbredsudgifter i forbindelse med din behandling, så er det også muligt at søge erstatning om dette. Dette kan være dækning af udgifter til medicin, som er opstået på baggrund af en fejl, det kan også være mere praktiske ting som f.eks. kiropraktor, fysioterapeut og lignende.
Hvis du har fået konstateret din skade til at være et varigt mén, så kan du også søge erstatning. Varigt mén betyder at skaden er blevet en ulempe i den dagligdagen.
Erstatning for svie og smerte er ikke en decideret erstatning, men mere en godtgørelse som du kan få for hver sygedag som skaden har medført. Det udbetales fra tidspunktet af skaden og til dagen hvor arbejdet genoptages eller der fastsættes varigt mén.

Hvad kan jeg få udbetalt i patientskadeerstatning?

Det er meget individuelt hvad du kan få udbetalt i erstatning, og det afhænger af skadens omfang og ikke mindst varighed. Hvis du har søgt erstatning/godtgørelse for svie og smerte, så kan du få 190 kr. pr. sygedag. Hvis du har fået konstateret varige mén, så kan du ca. få udbetalt 8.300 kr. pr. méngrad.
Hvis du oplever tab af erhvervsevne så kan du få en erstatning der tager udgangspnkt i din løn, og det procentvise tab af erhvervsevnen. Tabt arbejdsindkomst er lidt anderledes, og erstatter din faktiske mistede lønindkomst.
Du skal dog altid være opmærksom på, at der er et minimumsgrænse på 10.000 kr. Hvis ikke din erstatning løber op i minimum 10.000 kr. så har du intet grundlag for din ansøgning.

Patientskadeerstatning for privathospitaler, udland etc.?

Selvom at din skade er sket på et privathospital, så har du stadig mulighed for at få patientskadeerstatning. Dette er også uanset om du er blevet henvist til privathospitalet eller om du på eget initiativ har opsøgt dem. Privathospitaler er nemlig også dækket af lovgivningen om patientskader.
Hvis din skade er opstået under en behandling i udlandet, så er du umiddelbart ikke dækket af lovgivningen. Der er dog undtagelser, hvis du f.eks. er blevet henvist til behandling i udlandet fra det danske sundhedssystem.

Frist for anmeldelse af patientskadeerstatning

Det er som udgangspunkt en god ide at anmelde skaden ligeså snart den er sket, eller det går op for dig. Den forældes dog først efter 3 år efter skadens påføres eller du fik kendskab til den. Der er dog en ultimativ frist på 10 år, så efter den periode er der intet at gøre. Så snart den er blevet anmeldt, så forældes den ikke mens din sag bliver behandlet.
Du kan anmelde din sag til patientskadeerstatningen der først og fremmest behandler sager omkring fejlbehandling. De træffer så afgørelsen om den er erstatningsberettiget eller ej, og eventuel hvilken form for godtgørelse/erstatning du kan få.

Hvis du ikke får medhold hos patientskadeerstatningen, så kan du tage den videre til patientankenævnet, dette skal dog ske indenfor 3 måneder af afgørelsen fra patientskadeerstatningen. Hvis du heller ikke her får medhold, så kan du føre den videre til domstolene. Her får du fri proces eller dækning af retshjælpsforsikring.

LÆs meget mere om erstatning, hos Hviid Advokater Århus.

 

Baggrund

///

Tags: erstatning, fejloperation, personskadeerstatning

Referer denne artikel:

APA style: Jonas J?rgensen (27 Jun 2015). Patientskadeerstatning - Hvad er mulighederne? fra Samling af fag-artikler. Fundet 08 Jan 2020, på http://www.fag-artikler.dk/artikel/patientskadeerstatning-hvad-er-mulighederne-1189/

Harvard style: Jonas J?rgensen (2015) Patientskadeerstatning - Hvad er mulighederne? [online] Tilgængelig via: http://www.fag-artikler.dk/artikel/patientskadeerstatning-hvad-er-mulighederne-1189/ Accessed 08 Jan 2020

MLA style: Jonas J?rgensen. "Patientskadeerstatning - Hvad er mulighederne?" Samling af fag-artikler 27 Jun 2015. far-artikler.dk. 08 Jan 2020. < http://www.fag-artikler.dk/artikel/patientskadeerstatning-hvad-er-mulighederne-1189/>