////

Konsekvenserne af synsproblemer hos folkeskoleelever

Folkeskolen er i mange tilfælde afgørende for, om børn er i stand til at tage en uddannelse i fremtiden. De kompetencer, man lærer i folkeskolen, er de basale grundsten, man bygger videre på i alt fremtidig indlæring. Derfor er det vigtigt for samfundet at gøre alt for, at enhver elev i folkeskolen får et så godt udbytte af undervisningen, og det kræver en opmærksomhed omkring, hvad der kan føre til indlæringsproblemer i skolen.

Synsproblemer kan være en alvorlig forhindring for, hvad børn lærer i folkeskolen. Bliver disse ikke håndteret så tidligt i barnets liv som muligt, kan det skubbe barnet alvorligt tilbage i sin udvikling.

Allerede fra børnehaveklassen af har det visuelle en central plads i undervisningen i folkeskolen. Når et barn skal lære at alfabetet at kende, benytter læreren sig ofte af tegninger og symboler, der gør bogstaverne lettere at genkende. Problemer med synet kan let betyde, at disse symboler ikke hænger lige så godt fast, da de bogstaveligt talt er uklare for barnet. Koblingen mellem symboler og bogstaver er ofte et afgørende element i folkeskole-undervisningen, så problemer med denne kan gøre det særdeles svært for barnet af kombinere disse bogstav-symboler til at lære at læse os skrive. Uden disse færdigheder, kan barnet let opleve alvorlige indlæringsvanskeligheder i fremtiden.

Problemer med synet gør det ikke kun svært at læse og skrive, men også grundlæggende sværere at følge med i undervisningen – selv hvis man kan læse og skrive udmærket. Med synsproblemer kan det være meget svært at se, hvad der foregår på tavlen. Dette er et alvorligt problem, især i Folkeskolen, hvor tavleundervisning fylder en stor del af den samlede undervisning.

Er vi som samfund ikke opmærksomme på, hvad problemer som dårligt syn kan have for barnets indlæringsmuligheder, kan det give store problemer i fremtiden. Vi er afhængige af kvalificeret arbejdskraft, for at kunne konkurrere med andre lande, og her er uddannelse en afgørende forudsætning. Derudover er uddannelse en vigtig faktor for, hvor god en livskvalitet barnet vil have i resten af livet. 

Indlæringsproblemer, f.eks. forårsaget af synsproblemer, er dermed vigtige at tage hånd om: jo tidligere, desto bedre.

Baggrund

Slagelse Synsplejeklinik er en holistisk synsplejeklinik, der /orbedre synsudviklingen hos klienter med synsproblemer. Synet er forbundet med den m/ udvikling, den individuelle formåen samt menneskets livskvalitet.

Tags: synsproblemer, indlæringsproblemer, indlæring

Referer denne artikel:

APA style: Lars S (30 Jan 2013). Konsekvenserne af synsproblemer hos folkeskoleelever fra Samling af fag-artikler. Fundet 08 Jan 2020, på http://www.fag-artikler.dk/artikel/konsekvenserne-af-synsproblemer-hos-folkeskoleelever-665/

Harvard style: Lars S (2013) Konsekvenserne af synsproblemer hos folkeskoleelever [online] Tilgængelig via: http://www.fag-artikler.dk/artikel/konsekvenserne-af-synsproblemer-hos-folkeskoleelever-665/ Accessed 08 Jan 2020

MLA style: Lars S. "Konsekvenserne af synsproblemer hos folkeskoleelever" Samling af fag-artikler 30 Jan 2013. far-artikler.dk. 08 Jan 2020. < http://www.fag-artikler.dk/artikel/konsekvenserne-af-synsproblemer-hos-folkeskoleelever-665/>