////

Ressourcestyring i et lønperspektiv

Ressourcestyring handler om at få det optimale ud af ressourcerne og medarbejdertimer er ingen undtagelse. I den moderne virksomhed idag, er medarbejdernes tid og hjernekapacitet nemlig kilden til omsætning for de fleste servicevirksomheder. Men også almindelig løntid (komme-gå) tid, er en parameter, der betyder, at udvekslingen af ressourcer skal være lige.

Tidsregistrering og komme-gå registrering
Traditionelt er tidsregistreringen i industrivirksomheden fokuseret omkring forholdet mellem medarbejder og arbejdsgiver. Timerne stilles til rådighed og medarbejderen bliver lønnet i et nøjere fastlagt forhold pr. time. Komme-gå tidsregistrering har til hensigt at styre udvekslingen af tid og penge, så ansættelsesaftalen overholdes af begge parter. Komme-gå systemet er den enkleste form for ressourcestyring, hvor medarbejderen registrerer tidspunktet for ankomst og afgang, fratrukket dagens pauser.

Tidsregistrering til beregning af fleks, ferie og fravær
Her kan komme-gå registrering levere et grundigt beregningsgrundlag for fravær, ferie og flex. Dette gøres ved, at der i skemaet lægges normtid ind, kombineret med oplysninger om medarbejderens arbejdstider, pauser, ferier, helligdage osv. Herefter sammenlignes saldoen løbende med medarbejderens registrerede tid, hvorefter differencen afregnes på flekskontoen.

Integration til lønsystemer
De traditionelle systemer til komme-gå registrering og lønsystemet kan være en nemmere metode for at udarbejde lønsedler. Den registrerede arbejdstid overføres med lønkoder, der angiver typen af arbejde, der er udført, som herefter udgør løngrundlaget for medarbejderen pr. måned. Integrationen mellem tidsregistreringssystemet og lønberegningssystemet, kan være en af de måder, hvorpå lønafdelingen ikke mere skal arbejde som arbejdsheste hver den 30. i måneden.

 

Baggrund

TimeLog er en dansk virksomhed, der produ/e software til tidsregistrering, ressourcestyring og projektstyring. TimeLog Project/arkedets bredeste og dybeste programmer til tidsregistrering og projektstyring og er benyttet blandt næsten 10.000 brugere hver dag. 

Tags: ressourcestyring, tidsregistrering, tag

Referer denne artikel:

APA style: TimeLog (01 Jul 2013). Ressourcestyring i et lønperspektiv fra Samling af fag-artikler. Fundet 08 Jan 2020, på http://www.fag-artikler.dk/artikel/ressourcestyring-i-et-loenperspektiv-773/

Harvard style: TimeLog (2013) Ressourcestyring i et lønperspektiv [online] Tilgængelig via: http://www.fag-artikler.dk/artikel/ressourcestyring-i-et-loenperspektiv-773/ Accessed 08 Jan 2020

MLA style: TimeLog. "Ressourcestyring i et lønperspektiv" Samling af fag-artikler 01 Jul 2013. far-artikler.dk. 08 Jan 2020. < http://www.fag-artikler.dk/artikel/ressourcestyring-i-et-loenperspektiv-773/>