////

Tidsregistrering og EU-rapportering

Som offentlig myndighed, der leverer ydelser og laver projekter for borgernes penge, er tidsregistrering og EU-rapportering ikke noget ukendt fænomen. De administrative procedurer, der kræves opfyldt, for at kunne opnå tilskud af EU-midler, kræver en skarp definition af opgavens omfang, tidsestimat og efterfølgende rapportering.

Hvad kan online tidsregistrering gøre for EU-rapportering?

Med online tidsregistrering bliver timerne ikke mere rapporteret for sent. Med realtids-software, registreres tiden online i et tidsregistreringssystem, der herefter giver projektledere den nødvendige dokumentation af timer for perioden.

Derved bliver det nemmere at reagere på over- eller underforbrug af timer, og hermed elimineres det dobbelte bogholderi på timer, når de ansatte kun skal registrere tiden ét sted. I længden sparer den rigtige tidsregistrering altså både timer og penge, når der skal rapporteres til EU.

Samtidig bliver det nemmere at sammenholde et eventuelt over- eller underforbrug af timer sammen med de måltal, som hver ansat har. Dette gør det helt enkelt at bringe budgettal ned på individniveau, så alle ansatte, sort på hvidt, kan se hvor mange timer de har brugt versus hvor mange timer de har skullet bruge på deres projekter.

Udover indrapportering af timer til EU, skal man samtidig fremlægge tal for medarbejdernes timesatser, fordi deltagelsen i EU-projekter tager tid fra det, som medarbejderen oprindeligt var ansat til. Den økonomiske "kompensation" skal derfor holdes sammen med den kostpris, der normalt er på medarbejderen ud fra en tid x timesats tankegang.

Hvis tidsregistreringen sker online, er det derved muligt at få data i realtid. Med online tidsregistrering kan ledelsen få data i realtid, der altid er opdateret og dermed spare tid, administration på at lede efter den korrekte information. Digitalt data er altid opdateret - og altid tilgængelige online.

Baggrund

TimeLog er et dansk softwarefirma, der le/e tidsregistreringssoftware, som har både offentlige og private kunder. EU-rapportering/ine tidsregistrering er en af de særlige discipliner, som kan hjælpe med at skære administr/ ned, hvilket flere kundecases beviser. 

Tags: tidsregistrering, tidsregistreringssoftware, tidsregistreringssystem, EU-rapportering

Referer denne artikel:

APA style: TimeLog (11 Jun 2013). Tidsregistrering og EU-rapportering fra Samling af fag-artikler. Fundet 08 Jan 2020, på http://www.fag-artikler.dk/artikel/tidsregistrering-og-eu-rapportering-764/

Harvard style: TimeLog (2013) Tidsregistrering og EU-rapportering [online] Tilgængelig via: http://www.fag-artikler.dk/artikel/tidsregistrering-og-eu-rapportering-764/ Accessed 08 Jan 2020

MLA style: TimeLog. "Tidsregistrering og EU-rapportering" Samling af fag-artikler 11 Jun 2013. far-artikler.dk. 08 Jan 2020. < http://www.fag-artikler.dk/artikel/tidsregistrering-og-eu-rapportering-764/>