////

Forstå teambuilding konceptet

Ideen om teambuilding er aldrig langt fra en i bevidstheden når man har en stor forsamling af mennesker der skal arbejde sammen imod et fælles mål. Nogle gange er teambuilding ikke prioriteret som værende vigtigt, og andre gange er det prioriteret som være absolut essentielt. Dog er der ikke tvivl om at teambuilding er kommet for at blive, og man vil fortsætte med at støde på det mange steder. Men for mange mennesker så er teambuilding konceptet også et meget fremmed-gjort koncept. Mange mennesker har hørt om teambuilding, men ved ikke præcis hvad det er. Det er netop dem som sætter spørgsmålstegn ved om det har nogen effekt eller om "teambuilding" bare er et trend-ord som ikke har nogen større mening.

Teambuilding-konceptet, som det er forstået af de fleste, er at teambuilding er en metode til at bringe mennesker i en organisation sammen på en måde så man lærer hinanden at kende bedre, at anderkende hinandens styrker og svagheder, og at sikre at alle bliver hørt i en afdeling. Teambuilding konceptet er for mange meget sportsrelateret, hvilket ikke er et tilfælde. Alle større eller mindre grupper af individer der arbejder imod det samme mål kan sammenlignes med et sportshold. Der er gruppe-medlemmer som har facilisator-rollen, og nogle som laver arbejdet. Nogle er bedst til at levere det ultimative resultat, og andre er bedst til at lave det forberedende arbejde. Fælles for dem alle er at de er essentielle for den måde en gruppe arbejder. Og det er kun ved at lære omkring de andre at et team kan arbejde effektivt.

Et teambuilding koncept er at et team tager væk i en weekend, og deltager i øvelser som skal være med til at definere hvem der arbejder godt sammen, og gøre det muligt for teamet at lære hinanden at kende. Det ser for mange ud som om at teambuilding kun er muligheder for at komme lidt væk og få noget at drikke, men de her weekender kan være rigtig gode til at udvikle et teams etik. Øvelserne, som f.eks. paintball, bueskydning og andre udendørs aktiviteter, samt indendørs aktiviteter baseret på diskussioner og og det at "dele" med andre, gør det muligt for et individ at blive set i det bedste lys, samt at blive oplevet som menneskelig. Når individer kender hinanden og kender deres bedste kvaliteter, så gør man det nemmere at holde sammen som et team.

Med dette sagt, så er det vigtigt at / teambuilding skal håndteres ansvarligt af alle, da dårligt udvik/ilding øvelser kan ende ud med skille folk ud fra gruppen og derv/ modsatte effekt i forhold til hvad der var formålet. Teambuilding er vigtigt. Det/sted på kontoret, på en weekend-tur, eller i en frokost pause - det centrale er at det bringer medlemmer af teamet tættere sammen, og at det gør det muligt for dem at lære hinanden bedre at kende. Det kan både bringe teamet sammen, men det kan også skabe tætte bånd imellem 2 eller 3 medlemmer af teamet - bånd som kan hjælpe teamet som helhed, men også individerne på en meget håndgribelig måde.

Baggrund

Tags: teambuilding, teams, teambuilding events, events

Referer denne artikel:

APA style: teambuilding-eksperten (10 Mar 2011). Forstå teambuilding konceptet fra Samling af fag-artikler. Fundet 08 Jan 2020, på http://www.fag-artikler.dk/artikel/forstaa-teambuilding-konceptet-28/

Harvard style: teambuilding-eksperten (2011) Forstå teambuilding konceptet [online] Tilgængelig via: http://www.fag-artikler.dk/artikel/forstaa-teambuilding-konceptet-28/ Accessed 08 Jan 2020

MLA style: teambuilding-eksperten. "Forstå teambuilding konceptet" Samling af fag-artikler 10 Mar 2011. far-artikler.dk. 08 Jan 2020. < http://www.fag-artikler.dk/artikel/forstaa-teambuilding-konceptet-28/>

//////////