////

Teambuilding - 5 tips til bedre teams

Teamwork er vigtigt både i arbejds- og privatlivet. Så det burde være en prioritet at have de bedst mulige teams du kan, så de er en bidrager med værdi til firmaet, istedet for at være en unødig distraktion. På trods af at virksomheder varierer i størrelse, struktur, og målsætninger, så er der nogle generelle ting som kan blive brugt i virksomhederne på trods af forskellighederne. Her er 5 tips som kan gøre teams mere effektive, sammenhængende og et stort aktiv for din virksomhed.

Teambuilding - skab klare forventninger

Den ledelse der skaber teamet skal være sikker på at de sætter nogle klare forventninger til teamet. Det betyder at de ansatte skal forstå vigtigheden af gruppen. Forventningerne bør også forklare målene og grundene til at teamet er blevet dannet. Forventningerne skal definere hvad der er 100% forventet af dem, og hvad resultatet i sidste ende skal være fra de enkelte deltagere i teamet på de specifikke projekter. Forventningerne vil spille en nøglerolle teamets succes indsatsen skal starte i toppen for team-medlemmerne.

Ledelsen skal også yde støtte til teamet hele vejen igennem, og stille ressourcer til rådighed når der er brug for det for at opnå deres mål.

Teambuilding - Ansvar og forpligtelse

Medlemmer af et team skal forstå at der både er forpligtelse og ansvar forbundet med at arbejde sammen i et team. At være en del af en effektiv gruppe betyder at man tager sin rolle seriøs og forstå at ens bidrag er en vigtig del af den samlede løsning. Det vil sige at man både kan holdes oppe på ens succeser og ens fejl. Det betyder også en løbende forpligtelse over for resten af teamet, og ikke kun i begyndelsen hvor det typisk er mere spændende, men igennem hele processen, også når der opstår problemer.

Ansvar og forpligtelse betyder også at enkelte medlemmer af teamet måske skal påtage sig ekstra opgaver i jagten på de fælles mål. Så man skal huske at vælge ansatte som virkelig forstår ansvar og forpligtelse og ved hvor vigtige de er som en del af teamet.

Teambuilding - "individ" i et team?

Måske har du hørt at der ikke er noget "individ" i et team? Det er dog ikke sandt. Uden en forståelse af at hvert enkelt "individ" har unikke færdigheder og styrker, og tager det med til teamet. Det er derfor de er valgt til at være en del af teamet.

Alle ansatte som et medlem af teamet b/e deres "individ". Dog ikke på en måde som får dem til at tænke / andre overlegne. Team medlemmerne skal være 100% indforstået med/summen af alle individerne som vil gøre at teamet vil give et godt teamwork og skabe succes i sidste ende. De skal også være villige til at forbedre dem selv som et individ, hjælpe andre til at forbedre deres individ og dele de styrke og egenskaber de kan bidrage med som individ. Så vær sikker på at alle ansatte ved at der er et individ i et team, og ikke kun et, men mange individer.

Teambuilding - kommunikation

Kommunikation er kritisk til succes med teamwork. Ikke kun i begyndelsen, men hele vejen igennem teamets liv. Der er flere nøgleområder hvor man skal være sikker på at man har en stærk kommunikation. For det første skal man have løbende og detaljeret kommunikation imellem individerne og dem som de hver især rapporterer til. Dette gør det muligt at give feedback som kan gavne firmaet og teamet. Teamet skal også kommunikere godt internt. Man skal være sikker på at de kommunikerer deres problemer, eller nye ting som har brug for at blive diskuteret. Dette bør inkludere andre arbejdsområder som kan påvirke deres arbejde i teamet og dynamikken i teamet.

Det er vigtigt at team medlemmerne føler at deres input til kommunikationen betyder noget. Det betyder at hvis der opstår problemer, så bliver de håndteret, og ikke bare fejet under gulvtæppet. Kommunikation skal også ske på en ordentlig og professionel måde. En kamp om hvem der råber højest, eller hvis det kun er visse folk der altid giver input, så hjælper det ikke hele teamet med at arbejde sammen, vokse eller med at være effektive. Så vær sikker på at kommunikation er balanceret og vær villig til at stille spørgsmål for at få input fra alle når du har brug for det.

Teambuilding - aktiviteterne

Under længere projekter er det vigtigt at de individuelle medlemmer og gruppen som helhed tager sig tid til at skabe relationer uden for projektet, selv hvis det kun er for en kort periode. Teambuilding aktiviteter hjælper med at motivere gruppens medlemmer, lader dem vide at de er værdsat af virksomheden og med at fjerne stress. De her aktiviteter behøver ikke at skulle smadre virksomhedens budgetter. Vær kreative. Vælg aktiviteter som fremynder aktivitet eller kommunikation iblandt teamet. Teambuilding-aktiviteter skal være passende til størrelsen af firmaet of team-medlemmernes interesse. Så igen er det vigtigt at kende sine ansatte. Efter en omgang effektiv teambuilding aktiviteter burde medlemmerne føle en fornyet fokus, og ikke være distraheret fra målene. Det kan endda forbedre kommunikationen hvis man efterfølgende går ind og sætter noget tid af til at evaluere den teambuilding man har gennemført.

//////////

Baggrund

Tags: kommunikation, teambuilding, teams

Referer denne artikel:

APA style: Teambuildingeksperten (10 Mar 2011). Teambuilding - 5 tips til bedre teams fra Samling af fag-artikler. Fundet 08 Jan 2020, på http://www.fag-artikler.dk/artikel/teambuilding-5-tips-til-bedre-teams-11/

Harvard style: Teambuildingeksperten (2011) Teambuilding - 5 tips til bedre teams [online] Tilgængelig via: http://www.fag-artikler.dk/artikel/teambuilding-5-tips-til-bedre-teams-11/ Accessed 08 Jan 2020

MLA style: Teambuildingeksperten. "Teambuilding - 5 tips til bedre teams" Samling af fag-artikler 10 Mar 2011. far-artikler.dk. 08 Jan 2020. < http://www.fag-artikler.dk/artikel/teambuilding-5-tips-til-bedre-teams-11/>