Spørg efter en tilstandsrapport ved boligkøb

En tilstandsrapport bliver til som et resultat af en husgennemgang lavet af en byggesagkyndig. Rapporten er skriftlig og bliver lavet efter et statsspecificeret format. Det vil sige at lige gyldigt hvilken bolig du kigger på, så vil formatet af tilstandsrapporten være den samme.

Boligens synlige skader og afvigelser fra hvad der normalt kunne forventes af den type bolig bliver noteret ned i tilstandsrapporten, og du kan derved nemt få et overblik over hvad der er af skader på boligen og hvad der kan forventes at skulle laves af reparationer.

En tilstandsrapport kan laves for alle typer boliger, og faktisk også på mange andre ting. Den tilstandsrapport man forbinder med en ejerskifteforsikring er dog kun på ejerboliger.

En tilstandsrapport er en del af Huseftersynsordningen, som er med til at give en større forbrugersikkerhed ved handel af fast ejendom. Tilstandsrapporten er gældende i 6 mdr fra inspektionstidspunktet, og skal derefter fornyes hvis den stadig skal være gældende.

Der er gode kvalifikationer bag en tilstandstapport

En tilstandsrapport er kun lovlig hvis den er udført af en beskikket bygningssagkyndig. Beskikkelsen kommer fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, og kræver at man har uddannelse som enten bygningskonstruktør, ingeniør eller arkitekt, samt mindst 5 års relevant og dokumenteret erfaring med bygningsundersøgelser, eller tilsyn med byggeri generelt. Yderligere skal de på en efteruddannelse der er kontrolleret af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Overtal sælger til at få lavet en tilstandsrapport

Sælger af boligen kan slippe for det 10-årige sælgeransvar, dvs. ansvaret for skader på boligen ved at:

  • Fremskaffe en tilstandsrapport
  • Give tilbud om en ejerskifteforsikring til køber
  • Acceptere af betale halvdelen af ejerskifngen

Yderligere er det ikke et krav at køber skal acceptere det forsikringstilbud som sælger kommer med. Køber kan sagtens søge og indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber. Men sælger er kun forpligtet til at betale halvdelen af det tilbud som de har fremskaffet. Også selv om der vælges et dyrere tilbud.

Sælger kan stadig hæfte

Selv med en tilstandsrapport og en ejerskifteforsikring, så kan sælger stadig kunne hæfte for ting uden for huset. Det kan f.eks. være forurenet jord eller ulovlige bygningsindretninger. Sælger hæfter også for ting som ikke er blevet oplyst, men som sælger har kendt til. Typisk er dette skjulte skader som den bygningssagkyndige ikke har haft en chance for at finde.

Baggrund

Danske Bygningssagkyndige er en landsdækkende service til alle som skal have lavet enten tilstandsrapport, energimærke, købergennemgang eller syn og skøn.

Tags: tilstandsrapport, energimærke, købergennemgang, bygningssagkyndige, ejerskifteforsikring, huseftersynsordningen

Referer denne artikel:

APA style: (02 Jan 2010). Spørg efter en tilstandsrapport ved boligkøb fra Samling af fag-artikler. Fundet 08 Jan 2020, på http://www.fag-artikler.dk/artikel/spoerg-efter-en-tilstandsrapport-ved-boligkoeb-43/

Harvard style: (2010) Spørg efter en tilstandsrapport ved boligkøb [online] Tilgængelig via: http://www.fag-artikler.dk/artikel/spoerg-efter-en-tilstandsrapport-ved-boligkoeb-43/ Accessed 08 Jan 2020

MLA style: . "Spørg efter en tilstandsrapport ved boligkøb" Samling af fag-artikler 02 Jan 2010. far-artikler.dk. 08 Jan 2020. < http://www.fag-artikler.dk/artikel/spoerg-efter-en-tilstandsrapport-ved-boligkoeb-43/>